Opstarten na de corona-lockdown: keuzes, tips en voorbeelden voor het onderwijs.

Opstarten na de corona-lockdown: keuzes, tips en voorbeelden voor het onderwijs.

Nu de basisscholen weer (gedeeltelijk) open zijn en de middelbare scholen binnenkort ook hun deuren weer zullen openen, staan scholen weer voor nieuwe uitdagingen. Welke keuzes maak je in het lesaanbod voor leerlingen, hoe ga je om met leerachterstanden en hoe kunnen leerlingen ondersteund worden in deze onzekere periode? In deze blog gaan we in op deze vragen die momenteel leven bij het primair en voortgezet onderwijs.

Inrichting van het onderwijs

Welke stappen kun je als school nemen om het onderwijs weer op te starten? Welke keuzes maak je in het lesaanbod en hoe combineer je het onderwijs op school en thuis? Op lesopafstand.nl staan protocollen, voorbeelden en tips voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs om het onderwijs weer op te starten. Zo wordt onder andere aangegeven hoe scholen het onderwijs op 1,5 meter afstand kunnen organiseren en welke voorzorgsmaatregelen gehanteerd moeten worden. De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de PO-Raad downloadbare posters gepubliceerd met voorzorgsmaatregelen.

Het onderwijsaanbod

De basisscholen zijn al gedeeltelijk open en de middelbare scholen volgen op 2 juni. Na een lange periode waarin de scholen waren gesloten moeten scholen bewuste keuzes maken in het lesaanbod. Hierbij is het zaak om aan te sluiten op het niveau van de leerlingen, maar ook om aandacht te hebben voor het emotionele welbevinden. Voor het primair onderwijs spelen verschillende methodes hierop in. Zo bieden Zwijsen en Malmberg verkorte leerroutes aan en hebben ze lessen ontwikkeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen. Op de site van het lerarencollectief zijn ook fimpjes te bekijken van experts en mensen uit de praktijk over het maken van keuzes in het lesaanbod en over het maximale halen uit je onderwijstijd. 

Toch zien scholen na deze periode van thuisonderwijs dat er grotere niveauverschillen zijn ontstaan tussen de leerlingen, in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het NRO geeft in dit artikel aan wat scholen kunnen doen om deze achterstanden weg te werken. Er worden vier manieren beschreven om hieraan te werken: (1) gespreid leren om stof in te halen, (2) zomerscholen om achterstanden in te halen, (3) verlengde onderwijstijd en (4) overgaan of blijven zitten?

Uitdaging van Premier Rutte

Tijdens de persconferentie op 19 mei jl. riep de premier kinderen en jongeren op om mee te denken over de 1,5 meter maatschappij. Afstand houden en toch met elkaar werken, leren, sporten, muziek maken... Hij gaf aan dat de ideeën van kinderen en jongeren heel hard nodig zijn en daagde hen uit om met hem mee te denken. TechYourFuture heeft deze uitdaging omgezet naar een onderzoekende en ontwerpende opdracht die, met enige aanpassingen in niveau, kan worden ingezet in het primair- en voortgezet onderwijs. Kijk voor deze opdracht én andere voorbeelden van OOL-leren in onze blog!

Terug naar Helpdesk