Opleiden voor de Toekomst: TechYourFuture onderzoek op het Velon/VELOV congres

Opleiden voor de Toekomst: TechYourFuture onderzoek op het Velon/VELOV congres

28 Mar 2019

Op 18 en 19 maart vond het Velon/VELOV Congres plaats in Breda. Tijdens het congres zijn een aantal workshops gegeven over TechYourFuture-onderzoeken.

Taal en technologie door Martine Gijssel

Martine Gijsel (associate lector taaldidactiek, Saxion) presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘Taal en Technologie’. Dit onderzoekt voert zij samen met collega Maaike Vervoort en collega’s van Ipabo (Anna Hotze) en Eduseries (Sylvia Peters en Anneleen Post) uit i.s.m. TechYourFuture. In het onderzoeksproject is de impact onderzocht van een interdisciplinair en blended professionaliseringstraject voor pabodocenten. De uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in de publicatie: ‘Ontwerp van een interdisciplinaire blended professionalisering van pabo-opleiders taal en W&T. De resultaten van het impactonderzoek zullen later dit jaar gepubliceerd worden. Bent u benieuwd hoe de online omgeving eruit ziet? En/of wit u graag aansluiten bij het netwerk van pabo-opleiders taal en natuur & techniek die geïnteresseerd zijn de integratie van beide vakgebieden? Bent u benieuwd hoe de online omgeving eruit ziet? En/of wit u graag aansluiten bij het netwerk van pabo-opleiders taal en natuur & techniek die geïnteresseerd zijn de integratie van beide vakgebieden? Bekijk dan deze flyer en neem contact met ons op.

Computational thinking in Onderwijsroute 10-14 door Erik Bolhuis

Dr. Erik Bolhuis (docent/onderzoeker, Windesheim) en dr. Wim Trooster (hoofddocent/onderzoeker Windesheim) hebben in hun workshop de voorlopige resultaten uit het onderzoek 'Computational thinking voor 10-14 jarigen' toegelicht dat samen met prof. dr. Joke Voogt is uitgevoerd bij Onderwijsroute 10-14 in Zwolle. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de implementatie van Computational Thinking (CT) op de school voor 10 tot 14 jarigen. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat voor een succesvolle implementatie een mix nodig is tussen aandacht besteden aan CT als een apart vak en geïntegreerd in andere vakken. Een ander succesfactor voor implementatie bleek de positieve ondersteuning vanuit het management over CT in het curriculum.  De definitieve resultaten van het onderzoek worden in de loop van 2019 gepubliceerd op onze website: Techatelier: Computational thinking voor 10-14 jarigen. Aan het eind van de workshop hebben Erik en Wim de lerarenopleiders verschillende vragen gesteld, zoals: 'Hoe kan CT gekoppeld worden met beroepen?'. Tijdens de open discussie werden mooie voorbeelden gedeeld en nieuwe ideeën besproken.

Netwerkleren: Samenscholing vanuit een professionele leergemeenschap Wetenschap & Technologie

Van nascholen naar samen scholen. Dr. Anika Embrechts (docent/onderzoeker, Saxion) liet aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien wat een stichting-overstijgende professionele leergemeenschap Wetenschap & Technologie (PLG W&T) kan betekenen voor het leren van leraren. Het unieke aan dit praktijkvoorbeeld is dat deze stichting overstijgende PLG is ontstaan nadat alle deelnemende partners in de regio Twente W&T gezamenlijk als duurzaam thema hebben geadopteerd binnen het Kennisnetwerk Twente – Lerende Leraren. Inmiddels gaat het om een partnerschap van 16 schoolbesturen PO, ROC van Twente, mobiliteitscentrum Twente (ObT) en de pabo van Saxion Enschede. In de PLG W&T staat het netwerkleren en de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Leerkrachten van verschillende scholen en stichtingen, pabodocenten, onderzoekers en (externe) experts werken daarbij samen aan gemeenschappelijk geformuleerde doelstellingen. Zo ontsluiten ze essentiële kennis en inzichten voor de volledige beroepsgroep via het Kennisnetwerk Twente – Lerende Leraren.