Openbare les Ilya Zitter - Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als knooppunten in onze samenleving

Openbare les Ilya Zitter - Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als knooppunten in onze samenleving

18 Mar 2021

Op donderdag 25 maart spreekt Ilya Zitter, bijzonder lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs bij het lectoraat Beroepsonderwijs (kenniscentrum Leren en Innoveren) haar openbare les ‘Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als knooppunten in onze samenleving’ uit. Ter gelegenheid van haar benoeming nodigt Hogeschool Utrecht geïnteresseerden uit om digitaal aanwezig te zijn bij de openbare les en de interactieve online tafels voorafgaand aan de openbare les.

Via de website van Hogeschool Utrecht is het programma te raadplegen en kun je je aanmelden.

Deze openbare les gaat over de rol die leeromgevingen in het beroepsonderwijs kunnen vervullen in maatschappelijke opgaven. Maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe manieren van werken en leren. Er is niet meer één partij die deze vraagstukken gaat oplossen, niet meer één organisatie of één regisseur. Er zijn geen kant en klare oplossingen voor de vraagstukken die zich afspelen in complexe en dynamische praktijken. Dat vergt veel leren. Leren door iedereen: door professionals in opleiding, door de professionals die werken bij uiteenlopende organisaties; en door burgers als consumenten, wijkbewoners, mantelzorgers of cliënten. En het liefst samen. We willen toe naar een samenleving waarin we blijvend met elkaar leren. We zijn op zoek naar leeromgevingen waarin studenten, professionals, opleiders, onderzoekers en burgers samen kunnen leren en innoveren.