Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) op afstand

Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) op afstand

31 Mar 2020

Afgelopen tijd zijn veel scholen gestart met het implementeren van Wetenschap & Technologie (W&T) in hun onderwijs. Hierbij maken veel scholen gebruik van de didactiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Maar hoe laat je leerlingen in deze tijd op afstand werken aan OOL?

Onderzoekend en Ontwerpend Leren kan volgens een gestructureerd stappenplan verlopen, namelijk de onderzoeks- of ontwerpcyclus (zie afbeeldingen, bron: SLO). Leerlingen die al gewend zijn om met deze cyclus te werken, kunnen deze cycli stapsgewijs blijven volgen wanneer ze een onderzoeksvraag gaan beantwoorden (onderzoekend leren) of een oplossing gaan bedenken voor een probleem (ontwerpend leren). Voor leerlingen die nog niet gewend zijn met de stappen van OOL, kunnen alsnog onderzoekend of ontwerpend gaan leren, maar dan in een versimpelde versie.

 

Voorbeelden OOL op afstand

We geven hier drie voorbeelden voor OOL op afstand; één voor onderzoekend leren (voorbeeld 1) en twee voor ontwerpend leren (voorbeeld 2 en 3). Deze kunnen naar eigen inzicht aangepast worden naar leeftijd en niveau.

Meer ideeën?

Meer inspiratie vind je op de volgende websites: