Ontwikkeling van beroepsbeelden en vroegtijdige uitsluiting

Ontwikkeling van beroepsbeelden en vroegtijdige uitsluiting

Theoretisch raamwerk voor de leeftijd 9-14 jaar

Er is behoefte aan kennis over beroepsbeelden van schoolkinderen ten aanzien van bèta. We willen een theoretisch raamwerk aanreiken voor de ontwikkeling van beroepsbeelden bij kinderen in de leeftijd van 9-14 jaar. Voor deze ontwikkeling is dit een belangrijke leeftijdsfase.

Beroepsbeelden en keuzeprocessen

In de literatuur zijn de begrippen beroepsbeelden en keuzeprocessen niet altijd duidelijk onderscheiden. Dit onderzoek draagt bij aan verheldering van de term ‘beroepsbeelden’. Daarnaast levert het kennis op over de ontwikkeling van (bèta-)beroepsbeelden en de relatie met beroeps- en studiekeuzeprocessen bij kinderen van 9-14 jaar.

Onderzoeksvragen

  • Wat zijn onderliggende dimensies van beroepsbeelden? 
  • In hoeverre zijn ze gerelateerd aan keuzeprocessen in het onderwijs? 
  • Welke andere factoren spelen een rol bij keuzeprocessen?

Aandachtspunten

Een speciaal aandachtspunt van het onderzoek is welke onderzoeksmiddelen in eerdere studies zijn ingezet (gelet op bruikbaarheid bij verschillende leeftijden, betrouwbaarheid en validiteit). Een tweede aandachtpunt is welke aspecten van beroepsbeelden beïnvloedbaar zijn en welke rol het onderwijs daarbij speelt of kan spelen.

Uitgangspunt voor onderzoek en interventies

Het theoretisch raamwerk van beroepsbeelden is uitgangspunt voor verder onderzoek en interventies op dit gebied. Het raamwerk draagt ook bij aan de constructie van valide onderzoeksinstrumenten voor beroepsbeelden van schoolkinderen.

Partners

  • Saxion
  • Universiteit Twente

Looptijd

Het onderzoek is gestart in juni 2013 en is eind 2014 afgerond. 

Publicaties

Download hier de publicaties uit het onderzoek Ontwikkeling van beroepsbeelden en vroegtijdige uitsluiting

Onderzoekers