Ontwikkeling nieuwe materialen zelfregulatie bij onderzoekend leren in volle gang!

Ontwikkeling nieuwe materialen zelfregulatie bij onderzoekend leren in volle gang!

5 Mar 2020

Bij onderzoekend leren wordt vaak een groot beroep gedaan op de zelfregulatie van de leerlingen, terwijl dit voor veel leerlingen geen vanzelfsprekende vaardigheden zijn. In het project “Bevorderen van zelfregulatie bij onderzoekend leren” zijn onderzoekers momenteel samen met basisschoolleraren bezig met het ontwikkelen van een nieuwe tool binnen de al bestaande BeCool! leeromgeving. Dit is een online leeromgeving waarin leerlingen op verschillende niveaus aan de slag gaan met onderzoekend leren. In de nieuwe tool wordt er ook onderscheid gemaakt in de verschillende niveaus van de leerlingen op het gebied van zelfregulatie. De nieuwe ontwikkelingen binnen dit project worden binnen de Professionele LeerGemeenschap (PLG) in Twente en Deventer gebruikt om concrete lesmaterialen te ontwikkelen, die leraren kunnen inzetten om leerlingen ook binnen reguliere lessen rondom onderzoekend leren te ondersteunen op het gebied van zelfregulatie.

Projectleider Patrick Sins geeft aan dat hij het mooi vindt om het enthousiasme van de leraren die deelnemen aan de focusgroep te zien. Marit Benes, onderwijskundige van TechYourFuture die de PLG in Twente bijwoonde, zag dit enthousiasme ook terug bij deze deelnemers. Expertise van de deelnemers wordt ingezet om concrete materialen te ontwikkelen die door leraren bij alle lessen van onderzoekend (en ontwerpend) leren kunnen worden ingezet.

De komende periode wordt er een pilot uitgevoerd met twee scholen die gaan werken met de nieuwe BeCool+ leeromgeving. Deze leeromgeving en het gebruik van de expliciete instructie worden tijdens deze pilot getest en eventueel aangescherpt. In het schooljaar 2020-2021 worden de BeCool+ leeromgeving en de materialen uit de PLG’s getest en wordt het effect op de zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen gemeten.

Wilt u deelnemen aan deze pilot of meewerken aan de ontwikkeling van lesmaterialen in de PLG in Twente of Deventer, neem dan contact op met projectleider Patrick Sins.

Meer lezen?

Meer informatie over het project vind je op de projectpagina. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van TechYourFuture, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrieven!