Ontwikkeling van lesmateriaal voor Nieuwsbegrip en W&T

Ontwikkeling van lesmateriaal voor Nieuwsbegrip en W&T

15 May 2020

Voor het project Nieuwsbegrip en W&T wordt momenteel, samen met onze partners van o.a. de CED-groep, hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het primair onderwijs. Door het lezen van teksten van de methode Nieuwsbegrip en het uitvoeren van proefjes werken leerlingen aan doelen van zowel begrijpend lezen als W&T.

Waarom de verbinding tussen Nieuwsbegrip en W&T?

Bij het inbedden van W&T in het primair onderwijs ervaren veel leraren een gebrek aan tijd om W&T structureel aan te bieden. Een van de oplossingen is om een sterkere verbinding te leggen met de kernvakken zoals taal en rekenen. In dit project wordt onderzocht hoe het onderwijs in W&T verweven kan worden met het begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw van de basisschool. 

Ontwikkelen doen we samen

Het lesmateriaal wordt samen met leraren uit het primair onderwijs ontwikkeld. Op donderdag 14 mei jl. was er een online bijeenkomst georganiseerd waar de onderzoekers, ontwikkelaars van Nieuwsbegrip, leraren en een onderwijskundige van TechYourFuture aan hebben deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomst werd het ontwikkelde lesmateriaal gepresenteerd en werd er feedback opgehaald vanuit de praktijk.

Naast de ontwikkeling van de lessenserie, bestaande uit 3 lessen, wordt er een online voorbereidingsmodule voor leraren ontwikkeld. In het nieuwe schooljaar worden deze materialen tijdens een pilot getest. Meer weten over dit project? Kijk op onze site!