Ontwikkelen en leren in het mkb: Tijd voor samenwerking!

Ontwikkelen en leren in het mkb: Tijd voor samenwerking!

1 Nov 2018

Partners:  Techniekpact Twente, Saxion lectoraat Smart Industry & Human Capital, TRUMPF Nederland b.v.

In de technische sector zijn hightech, automatisering en robotisering bijna niet meer weg te denken. Ook in het mkb is deze trend zichtbaar, waarin functies verdwijnen, veranderen of juist ontstaan. Als mkb-bedrijf is innoveren en bijblijven op dit vlak van levensbelang. Om onze (aankomende) technici inzetbaar te houden, is het van belang dat ondernemers gaan samenwerken om hun werknemers uit te dagen om te blijven leren en ontwikkelen.

Expertmeeting

Op woensdag 3 oktober organiseerde TechYourFuture daarom, samen met Techniekpact Twente en het lectoraat Smart Industry & Human Capital, een expertmeeting over ontwikkelen en leren in het mkb. In het indrukwekkende TRUMPF-gebouw in Hengelo kwamen 53 professionals uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar om samen te sparren over oplossingsrichtingen die makkelijk inzetbaar zijn. De basis voor het inspirerende programma werd gevormd door een gevarieerde groep sprekers, te weten:

  • Ton Beune (Techniekpact Twente), 
  • dr. Maarten van Riemsdijk (Saxion), 
  • Menko Eisma (TRUMPF Nederland), 
  • Ard Hofmeijer (LAC, Smart Welding Factory), 
  • Antoinette Tanke (Norma)
  • Antijn Koers (Suplacon), 
  • Bas van Dongen (KIQ Traineeships), 
  • dr. Menno Vos (Windesheim) en dr. Stephan Corporaal (Saxion). 

In de komende periode zal TechYourFuture blijven samenwerken met deze en nieuwe partners en onderzoekers om aan dit thema een vervolg te geven.

Bekijk hier het verslag van de expertmeeting.