Ontluikende gecijferdheid in W&T

Ontluikende gecijferdheid in W&T

Hoe kunnen leerkrachten bij het rekenen in groep 2 niet alleen getalbegrip maar ook vaardigheden in meten en meetkunde oefenen met de leerlingen? Deze vaardigheden zijn ook nodig bij wetenschap en techniek. Door te combineren in het lesprogramma kan een leerkracht rekenen en wetenschap en techniek aan bod laten komen in de klas.

Aanleiding

Sinds 2010 bevat de Rekentoets voor groep 1-2 van Cito ook items over meten en meetkunde. De handelingsverlegenheid van leerkrachten bij die nieuwe Rekentoets was aanleiding van dit onderzoek.

Een voorstudie in 2012 met scholen in de omgeving van Deventer had laten zien dat tips over het invoegen van activiteiten over meten en meetkunde via kleine onderwijsgroepen tijdens rekenlessen effectief gebruikt werden. Deze activiteiten houden ook verband met wetenschap en techniek.

Met dit onderzoek willen we de natuurlijke interesse van leerlingen voor bètavakken beter verbinden met activiteiten die rekenen-wiskunde (gecijferdheid) bevorderen. We hebben daarbij drie doelen:

  • Leraren kunnen effectiever activiteiten aanbieden die kennis van bèta verbinden met rekenen-wiskunde 
  • Leraren ervaren minder handelingsverlegenheid bij deze activiteiten 
  • Bij leerlingen is er een toename van vaardigheden die kennis van bèta verbinden met rekenen-wiskunde

Onderzoeksvraag

Met de eigenlijke studie werd de vraag beantwoord of de leerlingen in groep 2 meer vooruit gingen gelet op gecijferdheid en wetenschap en techniek dan leerlingen van een controlegroep die helemaal niets extra’s kreeg.

Experimentele studie

Het was een experimentele studie waarin 9 scholen deelnamen: op drie scholen kregen de leerkrachten persoonlijke begeleiding bij de activiteiten; op twee scholen werd professionele scholing aangeboden en twee scholen kregen wel de activiteiten maar geen begeleiding, en twee scholen vormden de controleconditie.

Looptijd

De studie liep van oktober 2013 tot en met januari 2015. De studie was een gezamenlijk project van Marnix academie Utrecht en pabo APO van Saxion Hogeschool Deventer.

Uitkomsten

Het onderzoek toont of kinderen vooruit gingen met deze aanpak. De uitkomst: bij de kinderen gaan zowel rekenvaardigheid als vaardigheid bij meten en wegen vooruit. Essentieel is dan wel dat er geoefend wordt met kleine onderwijsgroepen.

Producten

Binnen dit project  is een lessenserie ontworpen met inspirerende lessen voor de groepen 1 en 2 elk voorzien van een handige 'spiekbrief voor de leerkrachten. Klik hier voor een voorbeeldles meten en meetkunde voor groep 1 en 2.

Daarnaast is een professionaliseringstraject ontwikkeld waarin leerkrachten kennis en inspiratie opdoen om in hun eigen lessen rekenen en W&T te combineren. Neemt u hiervoor contact met ons op via info@techyourfuture.nl.

Publicaties

Er zijn over dit onderzoek diverse publicaties verschenen in gerenomeerde vaktijdschrijften.

Klik hier voor een overzicht van deze artikelen.

Onderzoekers