Onderzoeksrapport: Wat je kunt verzinnen, kun je ook maken!

Onderzoeksrapport: Wat je kunt verzinnen, kun je ook maken!

In dit rapport wordt verslag gedaan van een deelonderzoek van het project Systeemdoorbrekende W&T benadering naar  lessen rond 3D-printen op twee basisscholen.  Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Hogeschool Windesheim Flevoland, met steun van het Expertisecentrum Techniekonderwijs TechYourFuture in Deventer.

In het kader van dit onderzoek woonden we enkele besprekingen bij tijdens de initiatiefase en het ontwerpen van het lesmateriaal. We spraken met de initiatiefnemers van FabLab Flevoland, met de instructeurs, met de bestuurders van ASG, en met ambtenaren van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Almere. We namen startinterviews af met de leraren. We observeerden een aantal lessen, op elk van beide scholen ongeveer acht, verspreid over de hele lessenserie. Ook interviewden we tegen het eind van de lessenserie een aantal leerlingen. We keken terug op de pilot met de leraren en de directeuren van de beide scholen.

In dit rapport beschrijven we observaties en ervaringen met de ontwikkeling, uitvoering, bijstelling en evaluatie van het onderwijsontwerp. We zoeken naar antwoorden op allerlei grote en kleine vragen, zoals wat het effect is van deze lessenserie op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude over en voor wetenschap & technologie en op de ontwikkeling van ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’. Onze data zijn impressies uit de eerste hand, maar we hebben niet de pretentie dat we alles gezien, gehoord en begrepen hebben, of dat onze ervaringen zich zonder meer laten generaliseren naar andere kinderen, leraren en scholen. We wilden vooral ontdekken en begrijpen waar de uitdagingen en problemen liggen, en wat de sterke punten en kansen zijn voor mogelijk te behalen leerresultaten, gezien de condities die hierbij een rol spelen.

Downloads

Klik Hier om het boekje 'Wat je kunt verzinnen kun je ook maken' te downloaden.