Onderzoeker TechYourFuture uitgelicht: dr. Tim Post

Onderzoeker TechYourFuture uitgelicht: dr. Tim Post

12 Dec 2019

Op de impactpagina van TechYourFuture geven we via interviews een kijkje in hoe we samen met het werkveld toewerken naar de maatschappelijke doelstellingen van TechYourFuture.  

Deze keer lichten we het interview met TechYourFuture onderzoeker dr. Tim Post uit.

“Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar hoe nieuwsgierigheid bij kinderen binnen een schoolcontext in elkaar steekt.”

Op woensdag 11 december 2019 verdedigde Tim Post zijn proefschrift op de Universiteit Twente, getiteld 'Fostering inquiry-based pedagogy in primary school: A longitudinal study into the effects of a two-year school improvement project.' 

De centrale vraag van het promotietraject van Tim Post was: 'Welke denkvaardigheden, houdingen, motivaties en beeldvorming van leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs zijn belangrijk voor het nieuwsgierig en onderzoekend denken in de klas?' Het onderzoek werd gefinancierd door TechYourFuture. 

Twee jaar lang werden volledige schoolteams van zes basisscholen geprofessionaliseerd om het nieuwsgierig en onderzoekend denken van leerlingen te stimuleren als een integraal onderdeel van hun dagelijks lesgeven. Op de publicatiepagina van het project is meer informatie te vinden, o.a. over de overige resultaten uit het onderzoek.

Daarnaast geeft Tim in het impactinterview op onze website een toelichting op het onderzoek.

We feliciteren Tim van harte met zijn promotie!

’Tim onderzocht de effecten van een tweejarig schoolontwikkelingsproject waarin zes voltallige schoolteams werden nageschoold voor het onderwijzen van W&T in hun dagelijkse lespraktijk’