Onderzoekende pabo's

Onderzoekende pabo's

Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij. Het aantal routinematige functies neemt af en er is meer behoefte aan kenniswerkers. We moeten ons beseffen dat we jongeren opleiden voor banen die nog niet bestaan.

Die nieuwe functies zijn in zekere zin vergelijkbaar. Zij vragen deels om dezelfde (bèta-)competenties, zoals kritisch denken, creativiteit en ‘problem solving’. Het onderwijs moet bijdragen aan de ontwikkeling van deze domeinoverstijgende competenties. Op dit moment is daar op scholen echter nog te weinig aandacht voor.

De manier waarop studenten worden opgeleid op de pabo heeft een directe invloed op de praktijk van het basisonderwijs. Aanstaande leraren die zijn aangespoord tot ontdekkend en onderzoekend denken (bèta-denken), zijn beter toegerust en meer bereid om deze competenties ook bij hun leerlingen te bevorderen.  

Bèta-denken bij leraren en leerlingen in ‘good practices’ 

Met dit onderzoek ontwerpen we een conceptueel kader, waarin we uiteenzetten welke vaardigheden en houdingen aandacht moeten krijgen op lerarenopleidingen. Vervolgens bekijken we hoe aanstaande leerkrachten deze domeinoverstijgende competenties het beste kunnen ontwikkelen. Daarbij worden bestaande ‘good practices’ op dit gebied geïdentificeerd en worden nieuwe ‘good practices’ in de eerste twee jaar van de betrokken pabo’s ontwikkeld.

Eindresultaat

Als resultaat van dit onderzoek ontstaat een curriculumblauwdruk voor de pabo (zie opbrengsten), gericht op de bevordering van onderzoekend en ontwerpend denken en leren in de lerarenopleiding en de implementatie daarvan in de eerste twee leerjaren.

Partners

  • Saxion Hogeschool
  • Hogeschool Windesheim 
  • Hogeschool Iselinge 
  • Universiteit Twente
  • Katholieke Pabo Zwolle

Looptijd

Afgerond (Januari 2013 - December 2016)

Opbrengsten

Het onderzoek heeft verschillende publicaties opgeleverd; een whitepaper en een serie good practices. Lees hier meer over de opbrengsten uit het onderzoek. 

Onderzoekers