Onderzoekend leren en zelfregulatie: gaat dat samen?

Onderzoekend leren en zelfregulatie: gaat dat samen?

9 Jan 2020

Onderzoekend leren wordt steeds meer toegepast op basisscholen, waarbij leerlingen door zelf te onderzoeken kennis opdoen over een bepaald onderwerp. Hierbij wordt vaak voorbij gegaan aan het begeleiden van kinderen in zelfregulerende vaardigheden. In een onlangs verschenen artikel op de website van de Open Universiteit wordt op een mooie manier aandacht besteed aan het onderzoek dat vanuit TechYourFuture wordt uitgevoerd over dit onderwerp.

Onderzoeksleider Patrick Sins: "Met dit project willen we leerkrachten helpen om het zelfsturend leren binnen het onderzoekend leren op een gedifferentieerde manier te begeleiden, dus afgestemd op de behoefte van het kind."

Momenteel wordt er een tool ontwikkeld binnen de online leeromgeving van BE COOL!: een lessenserie W&T waarbij leerlingen onderzoekend leren in een digitale leeromgeving. Met deze tool worden leerlingen ondersteund in het (leren) plannen. Daarnaast worden er algemeen geldende didactische richtlijnen ontwikkeld waarmee basisschoolleraren gerichte zelfregulatieondersteuning in hun eigen W&T lessen kunnen bieden.

Lees meer over dit project op onze projectpagina.