Onderzoek TechYourFuture uitgelicht: prof. dr. Joke Voogt over het onderzoek Computational Thinking

Onderzoek TechYourFuture uitgelicht: prof. dr. Joke Voogt over het onderzoek Computational Thinking

25 Jun 2019

Op de pagina impact van TechYourFuture geven we via impactinterviews een inkijkje in hoe we samen met het werkveld toewerken naar de maatschappelijke doelstellingen van TechYourFuture. Iedere twee weken staat een onderzoeksproject centraal.

Deze keer lichten we het interview met TechYourFuture onderzoeker prof. dr. Joke Voogt uit.

 “Het onderzoek dat ik met TechYourFuture doe sluit aan op de actuele curriculumdiscussie”

Joke Voogt is hoogleraar ICT en Curriculum aan de Universiteit van Amsterdam en lector Onderwijsinnovatie en ICT bij Windesheim:
“Ik doe onderzoek naar de diverse rollen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het curriculum. Daarbij bestudeer ik onder andere de invloed van ICT op doelen en inhoud. Denk aan veilig mediagebruik, informatievaardigheden en ‘21st century skills’ als gevolg van de toenemende rol van ICT in de kennismaatschappij.”
Joke is betrokken bij een aantal projecten van TechYourFuture, onder andere over Computational Thinking: “De integratie van digitale technologie in het onderwijs is veel ingewikkelder dan wij denken. Maar we krijgen wel steeds meer grip op die complexiteit.”

Het hele interview met Joke Voogt lees je hier.

Stephanie van den Kieboom is Specialist Digitale Geletterdheid en is betrokken bij de verschillende onderzoeken: “Het is voor iedereen momenteel puzzelen hoe we dit een plekje in het huidige onderwijs geven. Ik kan vanuit de pure onderwijspraktijk hier een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door mijn deelname aan de resonansgroep van Joke Voogt voor het vormgeven van aantrekkelijk en uitdagend onderwijs en computational thinking van 10-14 jarigen.”

Het interview met Stephanie van den Kieboom lees je hier.