Onderzoek TechYourFuture uitgelicht:  dr. Sandra van Aalderen over het onderzoek Bèta-Mindset

Onderzoek TechYourFuture uitgelicht: dr. Sandra van Aalderen over het onderzoek Bèta-Mindset

1 Oct 2019

Op de pagina impact van TechYourFuture geven we via impactinterviews een inkijkje in hoe we samen met het werkveld toewerken naar de maatschappelijke doelstellingen van TechYourFuture.  

Deze keer lichten we het interview met TechYourFuture onderzoeker dr. Sandra van Aalderen uit.

“Met de instrumenten uit het onderzoek Bèta-Mindset kunnen scholen zelf concreet aan de slag”

Sandra van Aalderen-Smeets is senior onderzoeker bij TechYourFuture. In het onderzoek Bèta-Mindset onderzocht ze in hoeverre het zelfbeeld van leerlingen over hun eigen ontwikkelmogelijkheden invloed heeft op hun studiekeuzeprocessen. Eveneens onderzocht zij of de leermentaliteit van leerlingen beïnvloedbaar is. Haar gefundeerde conclusie? “Je studiekeuze wordt niet alleen beïnvloed door hoe goed je ergens in bent, maar ook door hoe goed je dénkt ergens in te zijn.”

Haar onderzoek resulteerde onder andere in de lessenserie ‘Set your mind’ en andere instrumenten voor het onderwijs. In een tweede project van Sandra van Aalderen worden schoolleiders en schoolteams begeleid in hun schoolontwikkeling: “Ook zij zijn gebaat bij een leermentaliteit gericht op ontwikkeling. Dit project neemt net die extra stap waar andere schoolontwikkelingstrajecten ophouden.”

Sandra heeft samen met uitgeverij Bazalt de vanuit dit onderzoek opgeleverde inzichten in boekvorm uitgegeven. Het boek ‘Naar een groeigerichte leermentaliteit’ is tijdens de Growth Mindset Experience op 4 september 2019 gepresenteerd. Het boek is te bestellen via de website van Bazalt.

Het hele interview met Sandra van Aalderen lees je hier.

Jeroen Hulsmeijers is directeur van Basisschool Schateiland. Hij werkt nauw samen met onderzoeker Sandra van Aalderen: “Sandra was betrokken bij ons project op Basisschool Schateiland om de denkkracht van onze leerkrachten te vergroten. Kort gezegd: de fixed mindset bij hen omzetten naar een groeigerichte mentaliteit in het team. Dit uitgangspunt hebben we gekoppeld aan concrete ontwikkel- en speerpunten vanuit de integrale schoolontwikkeling waar Basisschool Schateiland op dit moment mee bezig is.”

 Het interview met Jeroen Hulsmeijers lees je hier.