Onderzoek TechYourFuture uitgelicht:  dr. Kariene Mittendorff over het onderzoek Talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek

Onderzoek TechYourFuture uitgelicht: dr. Kariene Mittendorff over het onderzoek Talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek

12 Jun 2019

Op de pagina impact van TechYourFuture geven we via impactinterviews een inkijkje in hoe we samen met het werkveld toewerken naar de maatschappelijke doelstellingen van TechYourFuture.  Iedere twee weken staat een onderzoeksproject centraal.

Deze keer lichten we het interview met TechYourFuture onderzoeker dr. Kariene Woudt uit.

"We werken concreet en praktisch samen met het vo en hbo. Die insteek vergroot de impact van onze onderzoeken."

Dr. Kariene Mittendorff is associate lector Studieloopbaanbegeleiding bij Saxion Hogescholen. Zij was projectleider van het onderzoeksproject in het vo getiteld ‘Talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek’. Inmiddels zet zij dit vo-onderzoek voort in het hbo onder de titel ‘Talentgerichte loopbaanbegeleiding en reflectie binnen technische hbo-opleidingen’. Van beide onderzoeken is de impact inmiddels tastbaar en aantoonbaar: “Dat komt omdat wij de schoolpraktijk heel praktisch en resultaatgericht bij onze onderzoeken betrekken. We onderzoeken en ontwikkelen sámen. Dat zien we terug in hoe de opbrengsten vervolgens hun eigen leven gaan leiden.” De beide onderzoeken in het vo en hbo passen samen naadloos in het concept van de doorlopende leerlijn.

Het interview met Kariene Mittendorff lees je hier.