Onderzoek

TechYourFuture bundelt wetenschappelijke kennis met praktijkkennis uit ondernemingen, het
onderwijsveld (van vve tot wo) en de lerarenopleiding (basisonderwijs, tweedegraads, eerstegraads en beroepsonderwijs). Die inzichten zijn nodig om voldoende jongeren te interesseren voor een technische studie en werken bij een technische onderneming. Om die inzichten helder te krijgen daagt TechYourFuture onderzoekers en onderzoekende studenten van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim uit om praktijkgericht onderzoek te doen naar:

  • Keuzeprocessen van leerlingen voor bèta en techniek
  • Effectiviteit en duurzaamheid van bestaande onderwijspraktijken
  • Ontwerpen en evalueren van nieuwe praktijken

Onze lopende onderzoeken