Onderwijscases van toonaangevende bedrijven in de Smart Industry

Onderwijscases van toonaangevende bedrijven in de Smart Industry

Organisaties in de technische sector en daarmee het werk van technisch opgeleiden veranderen radicaal door de integratie van geavanceerde ICT met moderne productietechnologieën, zoals robotica en 3D- printing. Deze technologische ontwikkelingen zijn ook wel bekend als ‘Smart Industry’ en staan vanwege hun enorme impact op werk, onderwijs en maatschappij internationaal (“Economie 4.0), nationaal (Actie Agenda Smart Industry, 2014) en regionaal (Actie Agenda Smart Industry Oost Nederland, 2015) hoog op de agenda van bedrijven, onderwijs en beleidsmakers. 

Doelstellingen 

Het doel van dit project is het opleveren van onderwijscases die een rijk en diepgaand inzicht geven in de meest actuele ontwikkelingen in de technische sector. De onderwijscases vormen input voor techniekonderwijs.

Subdoelstellingen zijn:

 1. het samenbrengen van docenten, onderzoekers en toonaangevende organisaties in de Smart Industry zodat onderwijs en onderzoek meer in lijn kunnen worden gebracht met de meest actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk
 2. een diepgaande beschrijving van de ontwikkelingen in de Smart Industry en de gevolgen die dat heeft voor arbeid en onderwijs.
 3. samen met de bedrijven articuleren van knelpunten en vraagstukken die samenhangen met de overgang naar Smart Industry en met studenten deze knelpunten helpen oplossen.

Beoogde resultaten

 1. Vijf openbaar toegankelijke, rijke onderwijscases van toonaangevende organisaties in de Smart Industry. 
 2. Een (e-)book over de radicale veranderingen in de technische sector: een beschrijving wat er gebeurt er in de Smart Industry en welke gevolgen heeft dat voor arbeid en onderwijs? Dit ebook is toegankelijke geschreven voor bedrijfsleven, techniekdocenten en studenten.
 3. Een wetenschappelijk artikel (Tijdschrift voor HRM), vakblad artikel en congrespaper met beschrijving van de vijf case studies in de Smart Industry
 4. Een Smart Industry Monitor: onderzoeksinstrument Smart Industry voor studenten
 5. Een onderwijsmodule ‘Smart Industry’, inclusief docentenhandeling, gebaseerd op de onderwijscases.

Opbrengsten

Publicaties. Er zijn een aantal publicaties verschenen naar aanleiding van het onderzoek. Kijk hier voor een overzicht van de publicaties over de onderwijscases van toonaangevende bedrijven in de Smartindustry

MOOC: Smart Industry. In deze open online cursus (Massive Open Online Course) ga je aan de slag met 5 praktijkcassusen rondom Smart Industry. Je leert hoe technologische ontwikkelingen leiden tot veranderingen in organisaties en werk.  Lees hier meer over de MOOC Smart Industry

Partners

 • High Tech NL
 • Trumpf
 • Norma Groep
 • Bronkhorst
 • Veco BV
 • Aebi Schmidt 
 • Universiteit Twente
 • Saxion Partime School

Looptijd

Maart 2016 – december 2018 

Onderzoekers