Hoe W&T-proof is jouw school?

Hoe W&T-proof is jouw school?

2 Dec 2019

Vanuit TechYourFuture zijn we op allerlei manieren bezig om scholen te ondersteunen in het vormgeven van Wetenschap en Technologie (W&T) in het onderwijs. Sinds bekend is geworden dat W&T-onderwijs een vast onderdeel wordt binnen het curriculum van het primair onderwijs, zijn steeds meer scholen op zoek naar mogelijkheden om dit binnen hun dagelijkse lespraktijk vorm te geven. Samen met Onderzoek & Onderwijs Transfer (Academie Pedagogiek en Onderwijs) van Hogeschool Saxion worden onder andere inspiratiemiddagen en workshops voor leraren en schoolleiders georganiseerd.

Tijdens deze middagen en workshops ligt de focus op het inspireren en enthousiasmeren van leraren voor W&T-onderwijs. Door verschillende opdrachten laten we leraren ervaren hoe inspirerend het is om les te krijgen in W&T en worden leraren geïnspireerd om zelf activiteiten en lessen te bedenken rondom W&T. Daarnaast is er aandacht voor kennisoverdracht. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Componenten van W&T en de cirkels van Onderzoekend en Ontwerpend Leren, zoals die vanuit het SLO zijn beschreven.

Tijdens de bijeenkomsten komen leraren erachter dat ze onbewust al veel doen. Ook krijgen leraren inzicht in de vele mogelijkheden die W&T-onderwijs biedt. W&T is overal om ons heen en daardoor makkelijk te integreren in andere vakken. Zo komt dit er niet bij, maar voegt het iets extra’s toe aan het bestaande lesprogramma. Vaak worden W&T-lessen gecombineerd met wereldoriëntatie, maar W&T kan ook worden geïntegreerd in vakken als rekenen en taal.

“We doen al best veel!” 

“W&T is veel meer dan techniek.”

Leraren gaan tijdens de bijeenkomsten zelf actief aan de slag met het ontwerpen en nadenken over nieuwe lessen en activiteiten die zij in hun dagelijkse lesprogramma kunnen inzetten. Om W&T duurzaam in het onderwijs te integreren, is het echter ook belangrijk om als school een duidelijke visie op W&T te hebben. Scholen zouden hiervoor gebruik kunnen maken van het W&T-Kompas dat is ontwikkeld door TechYourFuture.

“Ik heb handvatten gekregen om zelf bezig te gaan met Onderzoekend en Ontwerpend Leren”

Hoe ‘W&T-proof’ is jouw school? Neem contact met ons op voor meer informatie via info@techyourfuture.nl