OECD conferentie: The future at five

OECD conferentie: The future at five

11 Mar 2021

Op 8 maart vond de internationale online conferentie ‘The future at five’ plaats. In deze conferentie werd ingegaan op de vraag: “In hoeverre zijn gender-stereotypen van invloed op de ideeën van vijfjarigen over hun toekomst?”

Uit de bijdragen bleek dat het belangrijk is om al op jonge leeftijd (4-5 jaar) stereotypering te bespreken. Dit omdat kinderen op deze leeftijd vaak al een duidelijk en helder beeld hebben van hun toekomstige ambities. Dit beeld blijft vaak nog lang bestaan en bepaalt uiteindelijk wat jongeren uiteindelijk gaan studeren. Ouders, leerkrachten en de media spelen een belangrijke en voor de leerlingen vaak sturende rol in deze beeldvorming. Ouders doen wat veilig en bekend is voor henzelf, en dragen dit veilige gevoel over aan hun kinderen. Als de ouders bekend en vertrouwd raken met andere beroepen en ervaren dat dit voor hun kinderen ook goed is…..

‘You can’t be what you can’t see’

De presentatie van de uitkomsten van het onderzoek zijn te raadplegen via de website van OECD. Het webinar is ook terug te kijken via deze website.

Het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Om het primair onderwijs hier in te ondersteunen, heeft TechYourFuture het W&T Kompas ontwikkeld. Met het W&T Kompas kunnen basisscholen inzicht krijgen in hoeverre W&T al is ingebed in hun school. Ook helpt het W&T Kompas om gezamenlijk ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij de visie van de school.