Nieuwsupdate Tw1st education

Nieuwsupdate Tw1st education

13 Dec 2018

Binnen het project Tw1st education (twenty first century skills in technical education) worden middelen ontwikkeld en onderzocht waarmee het onderwijzen van 21e -eeuwse vaardigheden in het technisch mbo onderwijs ondersteund kan worden. Tijdens het project leren studenten door (samen) te onderzoeken in geavanceerde virtuele labs die gebaseerd zijn op de reële beroepspraktijk.

De beroepspraktijk kent een toenemende behoefte aan technische professionals die naast hun specialistische kennis beschikken over een brede blik en die in teams complexe problemen op kunnen lossen. Dit, en de daarmee groeiende behoefte van onderwijsinstellingen om deze vaardigheden te onderwijzen, zijn aanleiding voor dit onderzoeksproject. Meer specifiek richt het project zich op de volgende vaardigheden:

  1. denkvaardigheden (bijvoorbeeld: kritisch denken)
  2. interpersoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld: samenwerken en communicatie)
  3. intrapersoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld: planning en reflectie)

In bijgaand artikel worden (deel)resultaten beschreven rondom ondersteuning die de intrapersoonlijke vaardigheden ‘reflectie’ en ‘kennis monitoren’ faciliteert. Om de effectiviteit van deze ondersteuning te bepalen hebben de studenten van technische opleidingen van vier Roc’s (ROC van Twente, Aventus, het Graafschapcollege en het Deltion College) gewerkt in een virtual lab. In dit lab plaatsten de studenten hun kennis in een concept map en vergeleken dit met een expert voorbeeld van een concept map. Om reflectie hierop te ondersteunen werden reflectievragen aangeboden. Uitgangspunt hierbij was dat kennisvergelijking een stimulans kan zijn voor kennisverwerving. Het artikel van dr. Judith ter Vrugte en Elise Eshuis MSc is online beschikbaar.