Nieuwe publicatie en factsheets 'Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie in het hbo'

Nieuwe publicatie en factsheets 'Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie in het hbo'

1 Jul 2019

In het onderzoek ‘Talentgerichte loopbaanbegeleiding en reflectie binnen technische hbo-opleidingen’ is bij zes verschillende technische opleidingen van Saxion de huidige praktijk van reflecteren en loopbaanbegeleiding in kaart gebracht. Daarin zijn aanbevelingen geformuleerd voor het ontwerpen van reflectie, die voor elk van de zes opleidingen geldend waren.

Aansluitend hierop is een vervolgonderzoek gestart: Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie bij technische hbo-opleidingen. In dit onderzoek zijn drie pilots gestart op basis van de ontwerpcriteria uit het voorgaande onderzoek, om zo te zien wat de succesfactoren zijn voor een verbeteraanpak.

Publicatie

Deze succesfactoren en ervaringen zijn in beeld gebracht in de nieuwe rapportage. Om zo inzicht te geven wat belangrijke aandachtspunten zijn voor verbeteraanpakken als het gaat om reflectie in het hbo, en wat sleutelfactoren zijn.

Naast deze publicatie volgen uit het onderzoek ook drie interessante factsheets: