Nieuwe publicatie: Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie.

Nieuwe publicatie: Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie.

17 May 2021

Learning communities zijn door de Topsectoren omarmd om het leven lang ontwikkelen van medewerkers te stimuleren. Ze worden gezien als publiek-private samenwerkingsverbanden waarin leren, werken en innoveren samenkomen in een hybride leeromgeving. Learning communities zijn een middel om stappen te zetten met een leven lang ontwikkelen, een grote(re) groep medewerkers te bereiken en scholing laagdrempeliger en aantrekkelijker te maken. Ze vormen een krachtig alternatief voor enerzijds formele opleidingstrajecten die veelal traag, duur en onaantrekkelijk zijn om bij te blijven met snelle ontwikkelingen en anderzijds informele leeractiviteiten op de werkplek die vaak te gefragmenteerd zijn. De vormgeving van learning communities in de praktijk vraagt echter nog veel aandacht. Ook is er nog weinig evidentie (of bewijs) voor wie, waarom en onder welke omstandigheden een learning community bijdraagt tot leren.

Over deze publicatie

TechYourFuture heeft voor het project 'Gas erop! - Leergemeenschappen in de installatiebranche' het initiatief genomen om in een consortium van acht installatiebedrijven en vier kennisinstellingen (ROC van Twente, Saxion Hogeschool, Universiteit van Twente en Hogeschool Windesheim) de krachten te bundelen om te komen tot een concreet en evidence-informed ontwerp van een learning community. Het ontwerp is gebaseerd op de vragen en behoeften uit de installatiebranche, gebaseerd op academische kennis en met medewerking van zowel het mbo, hbo als het wo.

In de publicatie 'Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie' wordt toegelicht hoe we samen met de bedrijven zijn gekomen tot het ontwerp, worden de ontwerpprincipes geconcretiseerd en laten we met een praktijkvoorbeeld zien hoe een learning community kan worden vormgegeven. De aanpak en het ontwerp zijn uitgevoerd binnen de context van de energietransitie. De generieke ontwerpaanpak en de vormgeving van de learning community zijn echter ook interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die stappen willen zetten met het ontwerpen van learning communities.

Aanvragen

Vraag hier de gratis digitale publicatie aan: Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie.

De gedrukte versie is beschikbaar tegen kostprijs deze bedraagt € 4,45 (excl €3,60 verzendkosten). Prijzen zijn exclusief btw.