Nieuw rapport: leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs

Nieuw rapport: leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs

31 Oct 2019

Om de grote uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat ingenieurs steeds meer interdisciplinair werken. Complexe problemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en klimaatverandering vragen niet alleen om een sterke technische en wetenschappelijke basis, maar ook om het kunnen samenwerken in interdisciplinaire teams met behulp van 21e-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, complexe problemen kunnen definiëren en oplossen en digitale vaardigheden. Voor het bèta hoger onderwijs is het daarom de vraag hoe dit vorm kan krijgen in het curriculum.

Om aan de opdracht van interdisciplinair onderwijs te voldoen, moeten leidinggevenden en docenten van verschillende technische opleidingen een goed samenwerkend geheel vormen. In dit project hebben Irene Visscher–Voerman, Karin Brouwer–Truijen (Saxion) en Cindy Poortman (Universiteit Twente) de krachten gebundeld om zicht te krijgen op hoe onderwijskundig leiderschap zich afspeelt in interdisciplinair onderwijs en op mogelijke aanknopingspunten voor verbetering van dit leiderschap en de sociale relaties tussen docenten. Daarvoor zijn praktijkvoorbeelden van Saxion en de Universiteit Twente gebruikt.

In het onderzoeksrapport 'Leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs' wordt zowel een theoretische verdieping gegeven op dit thema, als de ervaringen die zijn opgedaan binnen het hoger onderwijs. Beide bieden handvatten voor de verdere invoering van interdisciplinair onderwijs voor het hoger onderwijs. Het vervolgonderzoek gaat zich richten op het ontwikkelen van een leergang over onderwijskundig leidinggeven aan interdisciplinair (bèta-) onderwijs zodat leidinggevenden inzicht verkrijgen in (de implementatie van) interdisciplinair onderwijs. 

Meer informatie over het project lees je op de pagina van Leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair hoger bèta-technisch onderwijs