Nieuw project: Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs

Nieuw project: Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs

3 Sep 2020

Het integreren van taal- en W&T-onderwijs biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen. Echter, uit het vooronderzoek ‘Taalgericht W&T-onderwijs – een cognitieve analyse’ blijkt dat deze integratie een complexe taak is voor leerkrachten. In het onderzoek ‘Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs’ wordt daarom een training voor basisschoolleraren ontworpen en geëvalueerd om de kennis en vaardigheden van leraren te vergroten.

W&T-onderwijs biedt talrijke mogelijkheden voor het ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen op de basisschool, wat de integratie van taal en W&T aantrekkelijk maakt. Echter, uit de praktijk blijkt dat leerkrachten niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze integratie vorm te geven. Om leerkrachten deze complexe vaardigheid aan te leren is scholing noodzakelijk. In dit project werken de onderwijsinstellingen Universiteit Twente, Windesheim, Saxion samen met Expertis, De Rolf groep, Windesheim Marktconsultants en diverse basisscholen om een training te ontwerpen en te testen die daarin voorziet.

Lees hier meer over het project ‘Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs’