Nieuw project gestart: wijs met techniek!

Nieuw project gestart: wijs met techniek!

20 Oct 2020

Wat is de impact van techniek op de maatschappij? Welke methoden kunnen ingezet worden om hier meer bewust van te worden? In dit verkennende project – wijs met techniek – wordt onderzocht hoe reflectie op de impact van techniek op een toegankelijke en duurzame manier kan worden opgenomen in het onderwijs (en professie).

Voorheen werd ‘ethische reflectie’ vooral gebruikt vanuit de techniekfilosofie. Over het systematisch nadenken over de impact en ethiek van technologie van verschillende professionele activiteiten op de maatschappij is echter minder bekend. Dit geldt ook voor de toepassing van mogelijke methoden in het onderwijs. Het komende jaar (looptijd: september 2020 t/m juni 2021) wordt hier een eerste verkenning naar gedaan.

Beoogde opbrengsten

Als onderdeel van dit project worden praktische, activerende werkvormen ontwikkeld en onderzocht. Met het oog op een goede aansluiting op het curriculum, studenten, docenten, vakgebieden en werkveld. Ook wordt gekeken naar reflectie als didactisch instrument. In het bijzonder wordt het proces van ethisch reflecteren op de impact van techniek nader (inhoudelijk) verkend en uitgewerkt (in een model).

Consortium

Onder leiding van Dr. Steven Dorresteijn (Saxion) gaat een breed consortium aan de slag om antwoord te geven op de gestelde vragen:

  • Lectoraat Ethiek & Technologie (Saxion)
  • Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs (Saxion)
  • ÇIBAP school voor ontwerpen
  • Designlab (UT)
  • Department of Philosophy (UT)
  • Domein Techniek (Windesheim)
  • Opleiding Industrieel Product Ontwerpen (Saxion)
  • Opleiding Industrieel Ontwerpen (UT)
  • Reflection on Science, Technology and Society (RESTS)
  • Onderwijs (UT)