Nieuw project gestart: Hybride professional

Nieuw project gestart: Hybride professional

26 Nov 2020

Het technisch beroepsonderwijs en het technisch bedrijfsleven kampen met grote tekorten aan technici en techniekdocenten. Het hybride docentschap wordt gezien als een van de  manieren om dit tekort terug te dringen.

Een hybride professional is een professional die een baan in het (beroeps)onderwijs combineert met een baan in het bedrijfsleven. Het hybride docentschap wordt om verschillende redenen als veelbelovend gezien. Tot op heden worden vooral de voordelen voor het onderwijs uitgelicht. Er wordt vooralsnog beperkt aandacht besteed aan het organisatieniveau: wat is nodig in beide organisaties (school en bedrijf) om deze doelgroep aan te trekken en te behouden. Ook moet aandacht worden besteed aan wat nodig is tussen organisaties uit beide contexten om de samenwerking op dit gebied te versterken. Het is nog onvoldoende duidelijk wat dit vraagt van werkgevers en HRM-professionals in beide contexten. Tijdens het vooronderzoek – Hybride professional - wordt gewerkt aan praktisch toepasbare kennis over de hybride professional in de techniek. Ook worden stakeholders uit het technisch beroepsonderwijs en -bedrijfsleven betrokken. Het doel hiervan is het oprichten van een consortium dat vanuit co-creatie werkt aan praktische en duurzame toepassingen om hybride professionals aan te trekken, op te leiden en te behouden.

In het voorjaar van 2021 delen Dr. Tijmen Schipper, Dr. Stephan Corporaal en Dr. Menno Vos hun opgedane inzichten, aan de hand van een e-book dat gericht is op de beroepspraktijk. Daarin worden onder andere implicaties beschreven voor het ondersteunen van hybride professionals in termen van passend leiderschap en HRM-beleid binnen beide contexten (het technisch bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs).

Meer informatie over dit vooronderzoek is te lezen op de projectpagina.