Nieuw project gestart: Adaptiviteit in techniekonderwijs

Nieuw project gestart: Adaptiviteit in techniekonderwijs

30 Oct 2020

Technici staan steeds vaker voor uitdagingen door nieuwe of snel veranderende technologieën. Werkgevers benoemen adaptief vermogen als een van de belangrijkste competenties van afgestudeerde technici. Maar wat is adaptief vermogen precies? Onderzoek naar het operationaliseren van het begrip adaptief vermogen is tot nu toe alleen geïsoleerd binnen een aantal disciplines uitgevoerd.  

Tijdens het vooronderzoek - Adaptiviteit in techniekonderwijs - wordt daarom vanuit 3 verschillende disciplines (filosofie, hrm, psychologie en onderwijskunde) een beschrijving gemaakt van het begrip adaptief vermogen. De onderzoekers hopen een theoretisch en praktisch gestoeld kader te ontwikkelen waarmee het onderwijs ondersteund kan worden om technici al tijdens hun opleiding beter toe te rusten voor een steeds sneller veranderend werkveld.

Dit project is een samenwerking tussen Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. Dr. Stephan Corporaal, Prof. Dr. Ciano Aydin,  Dr. Kariene Woudt-Mittendorff en Dr. Irene Visscher-Voerman zullen in het voorjaar van 2021 hun opgedane inzichten delen aan de hand van uitgewerkte casebeschrijvingen over het stimuleren van adaptief vermogen in het techniekonderwijs. Daarnaast zal een plan van aanpak worden geschreven voor een vervolgproject waarin de opgedane kennis toegepast en getest wordt in de praktijk.