Nieuw impactinterview: Wijs met Techniek

Nieuw impactinterview: Wijs met Techniek

15 Apr 2021

Eén van de methoden die we met TechYourFuture inzetten om de impact van ons onderzoek in kaart te brengen, zijn impactinterviews. Hiermee bieden we in inkijkje in hoe we samen met het werkveld toewerken naar onze maatschappelijke doelstellingen.

Wijs met Techniek

Met techniek is steeds meer mogelijk, maar willen we met techniek ook alles oplossen? En welke impact heeft techniek eigenlijk op ons leven? Deze ethische reflectie op de impact van techniek wint snel terrein, en wordt versneld door uitdagingen als corona en discussies over big data en privacy. Het TechYourFuture vooronderzoek ‘Wijs met techniek’ richt zich op de vraag hoe we leren reflecteren op de impact van techniek en een toegankelijke en duurzame opname van de daarvoor benodigde competenties in de curricula van het MBO, HBO en WO. Met als centrale vraag: hoe gaan we wijs om met de technieken waar we (dagelijks) mee te maken hebben en/of krijgen?”

In dit impactinterview lichten de betrokkenen de aanpak van het onderzoek toe. Klik hier voor het interview.