Nieuw impactinterview:  Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie

Nieuw impactinterview: Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie

25 May 2021

Het project Gas erop! richt zich vooral op gezamenlijke reskilling en upskilling van medewerkers en organisaties die een rol spelen in de energietransitie. Doel is het gezamenlijk zetten van stappen om de energietransitie mogelijk te maken. Het doel van het project is het ontwikkelen van een model waarin learning communities een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Bas van Dongen, programmamanager voor het project Gas erop belicht in dit artikel de cruciale rol van de facilitator in een learning community zoals Gas erop! Ook deelt Bas zijn ervaringen hoe de facilitator organiseert dat deelnemers aan een learning community niet gehinderd door restricties, dogma’s en hiërarchie van en met elkaar leren. Niet eenmalig en ad hoc, maar gestructureerd en geborgd.

Lees hier het volledige interview met Bas van Dongen.

Nieuwe publicatie 

Vorige week is vanuit hetzelfde project een nieuwe publicatie verschenen: Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie.

In deze publicatie wordt toegelicht hoe we samen met de bedrijven zijn gekomen tot het ontwerp, worden de ontwerpprincipes geconcretiseerd en laten we met een praktijkvoorbeeld zien hoe een learning community kan worden vormgegeven.

Aanvragen

Vraag hier de gratis digitale publicatie aan: Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie.

De gedrukte versie is binnenkort beschikbaar tegen kostprijs (volgt).