Nieuw project: Computational thinking voor het vmbo

Nieuw project: Computational thinking voor het vmbo

3 Dec 2018

Het project Computational thinking voor het vmbo, dat in oktober 2018 van start is gegaan, heeft als doel ICT onderwijs voor het vmbo te stimuleren door het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. In het project wordt samen met vmbo- mbo- en hbo-docenten aantrekkelijk en uitdagend ICT onderwijs ontwikkeld en geëvalueerd. Het te ontwikkelen onderwijs moet aantrekkelijk zijn voor alle leerlingen in het vmbo, dus ook voor meisjes, die minder vaak geneigd zijn om een vervolgopleiding in de ICT te kiezen. Op basis van de resultaten wordt een vervolgonderzoek beoogd waar meer scholen bij betrokken zullen worden.

Lees meer over dit onderwerp.