NGF aanvraag Tech Oost - Collectieve Impulsagenda Smart Industry

NGF aanvraag Tech Oost - Collectieve Impulsagenda Smart Industry

20 Apr 2023

Op 17 april hebben we met vijf PPS-en onze gezamenlijke aanvraag voor het Nationaal Groeifonds Opschaling PPS ingediend bij RvO.

TechYourFuture, TechForFuture, CIVON, TechWise-Twente en PCPT-Oost, slaan de handen ineen om, samen met het onderwijs- en werkveld, een duurzame, technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. Dat doen we door te investeren in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. Door een gezamenlijke inzet op vraaggestuurde actielijnen kunnen we verder, breder en impactvoller zijn dan wat per individuele PPS mogelijk is. We sluiten aan bij het regionale thema Smart Industry, met een focus op de rol van Industrie 4.0 en de energietransitie en circulariteit. Samen vormen we een ecosysteem waarin vraagstukken uit het bedrijfsleven geïnitieerd, geëntameerd en gecoördineerd worden. 

Dit cluster heeft dan zowel een adviesfunctie, als de functie van een ecosysteem dat samen met het bedrijfsleven toewerkt naar een oplossing van veelzijdige, maatschappelijke vraagstukken gericht op de toekomst. Door de expertise van de verschillende PPS-en te kruisen en te combineren met andere intermediaire gremia ontstaan mogelijkheden om adequater en daadkrachtiger op te treden richting regionale partners. Verder kan vanuit het collectief een nieuwe groep mkb’ers bediend worden doordat hun veelzijdige (en vaak abstractere) vraagstellingen dan beter voet aan de grond krijgen. Gevraagde en geïnitieerde acties komen dan via Tech Oost bij de juiste groep PPS-en die deze actie, samen met de betrokken kennisinstellingen, verder oppakt en uitvoert. Resultaten en ervaringen komen via het cluster dan weer
terug in het brede werkveld. 

Uiterlijk 17 juli volgt uitsluitsel over toekenning.