Netwerkbijeenkomst hybride professional: 6 april

Netwerkbijeenkomst hybride professional: 6 april

19 Feb 2021

Het technisch bedrijfsleven én het technisch beroepsonderwijs kampen met een oplopend tekort aan technici en aan techniekdocenten. In toenemende mate is de focus gericht op het stimuleren van hybride professionals die een baan in het technisch bedrijfsleven combineren met werken in het technisch beroepsonderwijs. Deze hybride professionals slaan bovendien een brug tussen leren en werken en kunnen daarom waardevol zijn voor zowel technische bedrijven als het technisch beroepsonderwijs. Samenwerken met HR-specialisten, die het werken in deze beide contexten faciliteren en begeleiden lijkt hierbij gewenst.

Onderzoekers van TechYourFuture hebben de afgelopen maanden diverse hybride professionals en (hun) leidinggevenden in het technisch bedrijfsleven en het technisch beroepsonderwijs geïnterviewd. Doel van deze interviews was om zicht te krijgen op de wijze waarop hybride professionals de onderwijs- en bedrijfscontext verbinden. Ook probeerden de onderzoekers zicht te krijgen op wat organisaties (technische bedrijven en technisch beroepsonderwijs) nodig hebben om hybride professionals aan te trekken én te behouden. De resultaten van deze interviews willen we graag aan belanghebbenden* voorleggen en bespreken. Bovendien willen we met belanghebbenden bespreken hoe we de inzichten uit dit onderzoek kunnen vertalen naar praktische instrumenten en toepassingen waar bedrijven of onderwijsorganisaties baat bij hebben. 

De online netwerkbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 april van 9.00 tot 11.00 uur.  
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:  

  1. Hoe kunnen bedrijven en onderwijsorganisaties gezamenlijk zorg dragen dat hybride professionals een meerwaarde hebben voor zowel bedrijf als onderwijsorganisatie? (strategisch- en operationeel) 
  2. Welke (HRM)-instrumenten kunnen het aantrekken en behouden van hybride professionals stimuleren?  
  3. Op welke wijze kunnen we deze instrumenten in co-creatie ontwikkelen? 

*Doelgroep netwerkbijeenkomst: leidinggevenden en bestuurders in het technisch beroepsonderwijs (vmbo/mbo/hbo) én het technisch bedrijfsleven, HRM-professionals, vertegenwoordigers van technische lerarenopleidingen en natuurlijk (aanstaande) hybride professionals.  

 Voor meer informatie: