Mind the Gap! Professionele identiteit in de techniek

Mind the Gap! Professionele identiteit in de techniek

De laatste jaren kiezen steeds meer studenten voor een technische opleiding. Maar landelijke onderzoeken laten zien dat een aanzienlijk deel van de technisch opgeleiden, maar liefst 44%, uiteindelijk helaas niet bij een technisch bedrijf of zelfs niet in een technisch beroep terecht komt. Hoewel veel onderzoek is gedaan naar hoe de keuze voor een technische studie tot stand komt, is er slechts weinig bekend over hoe en waarom bètastudenten er voor kiezen om wel of niet in de technische sector aan het werk gaan.

De professionele identiteit als uitgangspunt 

Om beter inzicht te krijgen in deze ‘gap’ tussen de studenten die kiezen voor een bèta technische opleiding en of deze studenten ook daadwerkelijk de technische arbeidsmarkt op gaan, hebben we gekeken naar de professionele identiteit. Hierbij gaat het om de vraag: ‘Wie ben ik als professional?’ Hierbij gaat het om twee aspecten:

 • de inhoud van de professionele identiteit: mijn interesses, competenties, waarden, doelen en persoonlijkheidskenmerken
 • de mate van verbondenheid met het toekomstige technische beroep; bijv. “Engineer zijn is belangrijk voor wie ik ben.”

Doelstelling

Het doel van het onderzoek ‘Mind the Gap!’ was om inzicht te verkrijgen in de diversiteit van de technische studenten en werknemers, inzicht te krijgen in de professionele identiteit en om erachter te komen welk type studenten er zijn. Eén van de toonaangevende opbrengsten van het onderzoek is het Carrière Kompas. 

Het Carrière Kompas

We ontwikkelden in samenwerking met het BMS LAB van Universiteit Twente een online tool, het Carrière Kompas, waarmee we in kaart kunnen brengen wat de huidige technische student weet, kan, vindt en wil met betrekking tot zijn of haar toekomstige baan. Bekijk hier een demo van het Carrière Kompas.

Belangrijkste conclusies

Vanuit het onderzoek zien we dat: 

 • Het Carrière Kompas het professionele profiel van technische studenten en werknemers zichtbaar maakt.
 • (Aankomende) technici op verschillende manieren inhoud geven aan hun professionele identiteit.
 • Het professionele profiel bepalend is voor de sectorkeuze: studenten met een meer prototypisch profiel kiezen sneller voor de technische sector. 
 • Het professionele profiel bepalend is voor de houding ten opzichte van verder leren en loopbaanontwikkeling. 
 • Vrouwen – ondanks het profiel – een veel grotere kans hebben om uit te stromen. 
 • Studenten ondersteuning kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun professionele identiteit in de technische sector. 
 • Studenten ervaringen in de technische sector nodig hebben om hun professionele identiteit vorm te kunnen geven.

Partners

 • Universiteit Twente
 • Saxion
 • Techniekpact Twente 
 • Siemens Nederland
 • VDL
 • Stork Thermeq
 • Trumpf
 • AkzoNobel Industrial Chemicals 
 • Benchmark Electronics

Looptijd 

Afgerond (1 januari 2015 – 1 februari 2018)

Opbrengsten

Bekijk hier alle publicaties en uitkomsten uit het onderzoek 'Mind the gap'. 

Reportage

Op 3 juni 2018 was het project 'Mind the Gap' onderdeel van het programma 'Ondernemend Nederland' van RTL7. 

Nieuwsartikelen

Slotbijeenkomst

Op donderdag 15 juni 2017 vond de afsluitende bijeenkomst plaats van het project 'Mind the Gap!'. Tijdens deze middag hebben we de belangrijkste uitkomsten met elkaar gedeeld, ervaringen uitgewisseld en een verdieping aangebracht op belangrijke thema’s uit het project.

Lees hier het verslag van de afsluitende bijeenkomst van 'Mind the Gap!'

Vervolgonderzoek: Bridge the gap!

Een vervolg op 'Mind the Gap!' krijgt vorm in het onderzoeksproject Bridge the Gap!, waarin wordt onderzocht hoe de professionele identiteit van STEM-studenten en -professionals zich ontwikkelt in interactie met de technische opleidings- en organisatiecontext. Aansluitend daarop worden ook passende interventies ontwikkeld.

Onderzoekers