Middelbaar Beroeps Onderwijs

Middelbaar Beroeps Onderwijs

De samensmelting van technologische ontwikkelingen zorgt voor een snelle en radicale verandering van werk in onze samenleving. Jonge technici hebben nieuwe kennis en vaardigheden nodig om te kunnen leven en werken in deze toekomstige technische samenleving. Onderwijs en bedrijfsleven moeten samen krachtige onderwijsprogramma's ontwikkelen, zodat jongeren deze vaardigheden kunnen aanleren.

Om de afstemming tussen het bedrijfsleven, jonge technici en het techniekonderwijs te verstevigen, helpt TechYourFuture met een breed onderwijsaanbod, onderzoek, effectieve aansluitingspraktijken tussen onderwijs en arbeidsmarkt en met professionaliseringsmethodieken.

Onze onderzoeken en activiteiten richten zich op de opleiding en professionalisering van techniekdocenten, die naast technische skills ook aandacht besteden aan 21ste eeuwse vaardigheden. Ook ontwikkelen wij innovatieve onderwijsprogramma's die grenzen tussen onderwijs en bedrijfsleven doorbreken en bieden wij instrumenten om bedrijven aantrekkelijker te maken voor jonge technici. Zo verbetert de aansluiting van het onderwijs op de technische arbeidsmarkt, zowel vanuit het perspectief van de jonge professional als de ondernemer.

 


Ga naar Actueel onderzoek


Ga naar Kennis uit onderzoek


Ga naar Tools & Werkwijzen


Ga naar Archief Onderzoek