Analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T onderwijs.

Analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T onderwijs.

In 2020 wordt van basisscholen verwacht dat ze Wetenschap en Technologie (W&T) hebben geïntegreerd in het curriculum. In de onderwijspraktijk is er behoefte aan houvast voor het kiezen van leermateriaal op het gebied van W&T. Tot nu toe is er geen overzicht van de beschikbare middelen en materialen en een analyse van de kwaliteit hiervan. In dit kortlopende onderzoek zijn verschillende middelen en materialen geanalyseerd om scholen houvast te bieden bij het vormgeven van hun W&T onderwijs. Hiervoor is een analysekader ontwikkeld voor het beoordelen van de kwaliteit van de methodes en zijn methodes met elkaar vergeleken.

Doelstellingen

Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van scholen bij het maken van een keuze voor leermateriaal op het gebied van W&T. Hiervoor zijn de meest gebruikte onderwijsmethodes op het gebied van W&T geanalyseerd en vergeleken. Daarnaast heeft het onderzoek ook een kijkwijzer opgeleverd, op basis waarvan scholen zelf niet-onderzochte methodes kunnen bekijken en beoordelen.

Aanpak

Voor het komen tot een onderbouwd kader voor het analyseren van de inhoud en kwaliteit van de methodes voor onderwijs in W&T is er een expertgroep opgericht. Deze groep bestaat uit onderwijskundigen met specialistische kennis op het gebied van de didactiek van W&T onderwijs, experts op het terrein van de integratie van taal en W&T onderwijs, vakinhoudelijke en didactische experts en leraren basisonderwijs (eindgebruikers).

Opbrengsten

Het project heeft meerdere opbrengsten opgeleverd. Er is een analysekader ontwikkeld voor het beoordelen van de kwaliteit van de methodes. Hiermee zijn zes veelgebruikte W&T-onderwijsmethodes met elkaar vergeleken. Daarnaast is er een kijkwijzer en een handleiding ontwikkeld voor scholen, waarmee scholen zelf kunnen analyseren in hoeverre leermaterialen of lesmethodes effectieve W&T-kenmerken bevat. De opbrengsten worden tevens gebruikt in de professionaliseringstakken van Saxion en Windesheim en in de post-hbo opleiding Onderwijskundig Expert W&T bij het Saxion. Klik hier om de materialen uit dit project te downloaden.

 Partners

  • Hogeschool Saxion
  • Hogeschool Windesheim

Looptijd

November 2019 – oktober 2020

Onderzoekers