Menno Vos geïnstalleerd als Lector Windesheim

Menno Vos geïnstalleerd als Lector Windesheim

29 Sep 2020

Op donderdag 24 september 2020 is Menno Vos geïnstalleerd als Lector van het Lectoraat Leven lang Ontwikkelen van Hogeschool Windesheim. De focus van het onderzoek binnen het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen is gericht op het belang van een leven lang ontwikkelen voor een snel veranderende arbeidsmarkt en het bevorderen van een actieve leercultuur binnen organisaties.

Dr. Menno Vos hield een boeiende rede over het belang van Leven Lang Ontwikkelen getiteld: Lang Leve Leren! De complete lectorale rede van Menno Vos leest u hier.