Meld je nu aan voor het webinar 'Naar meer programmeren in het basisonderwijs' op 20-01-2021

Meld je nu aan voor het webinar 'Naar meer programmeren in het basisonderwijs' op 20-01-2021

16 Dec 2020

Meld je nu aan voor het webinar ‘Naar meer programmeren in het basisonderwijs’  op 20-01-2021

Programmeren speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk om ze al jong kennis te laten maken met programmeren. Als leerkracht in het basisonderwijs kun je hier een rol in spelen, door programmeren te implementeren in je dagelijkse lespraktijk. 

Hoe kun je programmeren in je bestaande lesaanbod integreren, zoals bij rekenen en taal? Welke materialen en tools kan je inzetten? Als leerkracht krijg je dagelijks te maken met het aanbieden van passend onderwijs. Hoe kan je programmeren inzetten voor leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften? Hoe kan je je collega’s in beweging krijgen om samen het programmeeronderwijs vorm te geven binnen je school? 

TechYourFuture organiseert in samenwerking met Shirley de Wit (VHTO) en Hanno van Keulen (Hogeschool Windesheim) op 20 januari 2021 het webinar ‘Naar meer programmeren in het basisonderwijs’. In dit webinar delen Felienne Hermans, Rianne van den Berghe, Anna van der Meulen en andere sprekers hun kennis over drie domeinen: integratie in andere vakken, tools en passend onderwijs. Per domein staan drie verschillende sessies op het programma, waaruit je kunt kiezen. Tijdens deze sessies delen experts hun inzichten en voorbeelden uit de praktijk. We willen je op deze wijze inspireren om je lessen te verrijken met programmeeronderwijs. Bij elke sessie is er voor jou als kijker de kans om vragen te stellen.  

 In onderstaande tabel vind je de planning en sessies van ons webinar. 

Inschrijving in deelsessies vooraf is niet nodig. Vind je het moeilijk om te kiezen? Het gehele webinar wordt opgenomen, zodat je na afloop alle overige sessies terug kunt kijken op onze website. 

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten?

Hier kan je meer lezen over de inhoud van de verschillende sessies.Aanmelden voor het webinar is niet meer mogelijk.
Het webinar wordt opgenomen en zal begin februari 2021 op onze website worden gepubliceerd.