Veiligheid

Veiligheid

Binnen deze transitie word gewerkt aan een veilige samenleving in een wereld die steeds meer digitaliseert. Daarmee wordt gewerkt aan 1) het veilig en verantwoord werken met huidige en toekomstige digitale en data-gedreven systemen, 2) up-to-date kennis en expertise om digitale technologie op een verantwoorde wijze te gebruiken om veiligheid te borgen, en 3) het vergroten van kennis en expertise over de invloed van veiligheid en digitalisering voor de maatschappij en ontwikkelingen in bedrijven.

Kennisbank

De komende periode wordt deze kennisbank aangevuld met nieuwe en relevante inzichten, tools en praktijkvoorbeelden.