Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen voor, met en door technologie in learning communities

Een leven lang ontwikkelen (LLO) stimuleren is cruciaal om zorg te dragen voor medewerkers die in staat zijn om mee te bewegen met organisatieveranderingen en maatschappelijke transities. De vraag is; hoe kan dit daadwerkelijk vormgegeven worden in de praktijk?

Op deze website worden werkende interventies en concrete handvatten voor organisaties en het onderwijs gedeeld om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. TechYourFuture bundelt daarvoor de kennis en ervaringen uit meer dan dertig praktijkgerichte LLO-onderzoeksprojecten in de regio Oost Nederland in het onderzoeksprogramma 'Leven Lang Ontwikkelen Innovatiehub Oost-Nederland'. Met als rode draad het uitdagen van (potentiële) medewerkers om te bewegen voor, met en door technologie om maatschappelijke transities te realiseren. Dit wordt gedaan in samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen en organisaties rondom concrete organisatievraagstukken: challenged based learning communities. Zodat het individueel welzijn en productiviteit van mensen vergroot, om organisatiedoelen te bepalen, en zeker ook om grote maatschappelijke transities te realiseren.

De vier transities waarin wordt gewerkt zijn:

  • Energietransitie: Werken aan de ontwikkeling, duurzame adoptie en implementatie van nieuwe technologie voor het versnellen van de energietransitie.
  • Leven in goede gezondheid: Langer in goede gezondheid leven, met aandacht voor gezondheidsverschillen en technologie als middel.
  • Veiligheid: Samenwerken aan een veilige samenleving in een wereld die steeds meer digitaliseert.
  • Digitale transformatie: Het werkend krijgen van slimme techniek en data gedreven werken in bedrijven in de maakindustrie en logistiek.

Samenwerkingspartners: Hogeschool Windesheim, Saxion Hogeschool, ROC van Twente, ROC Aventus en de Universiteit Twente.

Kennisbank voor Leven Lang Ontwikkelen

Publicatie 'Hybride professionals in de techniek'.

Publicatie 'Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie'.

Publicatie 'RoboTAO: De weg naar toekomstbestendige samenwerking tussen mens en collaboratieve robot'.

Artikel 'Eindgebruiker 2.0 in mens-cobot systemen: benutten van kansrijk ontwerpotentieel' (InnovatieNu, p. 11)

Publicatie 'Medewerkers centraal bij het benutten van Smart Industry techniek: Handvatten voor human centered techniekimplementatie in het mkb'.

Publicatie 'Omarm onzekerheid! Technici van de toekomst: onvoorstelbaar adaptief in een onvoorspelbare wereld.'

Artikel 'Bouwstenen van een integrale leercultuur. Wat is nodig in het mkb?' (Tijdschrift voor HRM)

Tool 'Leercultuurscan: werken aan een proactieve leercultuur in het mkb'

De komende periode wordt deze kennisbank aangevuld met nieuwe en relevante inzichten, tools en praktijkvoorbeelden.

Bekijk de vier transities voor meer informatie.

 

Energietransitie

Werken aan de ontwikkeling, duurzame adoptie en implementatie van nieuwe technologie voor het versnellen van de energietransitie.

 

Leven in goede gezondheid

Werken aan de ontwikkeling, duurzame adoptie en implementatie van nieuwe technologie voor het versnellen van de energietransitie.

 

Digitale transformatie

Het werkend krijgen van slimme techniek en data gedreven werken in bedrijven in de maakindustrie en logistiek.

 

Veiligheid

Samenwerken aan een veilige samenleving in een wereld die steeds meer digitaliseert.