Leven Lang Ontwikkelen Innovatiehub Oost-Nederland

Leven Lang Ontwikkelen Innovatiehub Oost-Nederland

Bruggen bouwen in de regio met duurzame learning communities

Saxion, Windesheim, ROC van Twente, ROC Aventus en de Universiteit Twente werken samen met organisaties en  sociale partners in de regio Oost-Nederland in meer dan dertig projecten gericht op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor, met en door technologie.

Onder aanvoering van TechYourFuture wordt in dit samenhangend en meerjarig LLO-onderzoeksprogramma gewerkt aan het verbinden, verdiepen en vernieuwen van deze vele losse puzzelstukjes en regionale LLO-onderzoeksgroepen. Die integrale aanpak voorziet in een belangrijke behoefte: veel organisaties worstelen met het vormgeven van LLO en hebben integrale ondersteuning nodig om daadwerkelijk tot een doorbraak op het gebied van LLO te komen. Dit alles wordt gebundeld in een LLO Innovatiehub in Oost-Nederland. Het meerjarig LLO-onderzoeksprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het vormgeven van een integraal LLO-framework en bijbehorende toolbox voor het duurzaam in beweging krijgen van mensen voor, met en door technologie in learning communities.
  • Het ontwerpen, implementeren en inbedden van samenhangende innovatieve LLO-interventies in learning communities rondom de vier grote maatschappelijke transities in onze regio Oost-Nederland: (1) Leven in goede gezondheid; (2) Energietransitie en circulariteit; (3) Digitale transformatie en (4) Veiligheid.
  • Een LLO Lab met een continue stroom van praktijkproducten, events, publicaties en key-enabling-methodologieën.

Leven lang ontwikkelen kennisbank

Bekijk hier alle relevante publicaties, tools en interventies, en voorbeelden uit de praktijk rondom leven lang ontwikkelen. Deze zijn ondergebracht bij de verschillende transities: energietransitie, leven in goede gezondheid, veiligheid, en digitale transformatie.

 Looptijd

2022 t/m 2026

Betrokken onderzoeksprojecten

Energietransitie

 Koppeling met andere onderzoeken: NWO Gas Erop!, RVO Learning communities, Cleantech Regio Waterstofroute

Leven in goede gezondheid

Koppeling met andere onderzoeken: SIA SPRONG Meer waarde door technologische innovaties voor gezonde en veerkrachtige regio’s

Digitale transformatie van de maakindustrie en logistiek

 Koppeling met andere onderzoeken: SIA RAAK MKB Integraal Robotiseren, SIA RAAK MKB Mens-Robot samenwerking, NWO Smart Factories

 Veiligheid

 Koppeling met andere onderzoeken: NWO CLIC-IT

Onderzoekers