Lesmateriaal: Ontdek Het Zelf

Lesmateriaal: Ontdek Het Zelf

Op een leuke en laagdrempelige manier onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren met je leerlingen? Dat kan met de uitdagingen van het lesproject Ontdek het zelf. Ontdek het zelf stimuleert een creatieve en nieuwsgierige houding bij leerlingen in het primair onderwijs. Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met HEIN! En Heutink.

Ontdek het zelf … en laat je niets wijsmaken!

Ontdek het zelf bestaat uit kant-en-klaar lesmateriaal dat door de leerkracht direct ingezet kan worden. Voor de uitdagingen worden materialen gebruikt die al op school aanwezig zijn, kosteloze wegwerpmaterialen, of materialen die eenvoudig aan te schaffen zijn. De uitdagingen die tegelijk uitkomen, zijn gebaseerd op een actueel thema.

Onderzoekend en ontwerpend leren

In de uitdaging staat de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Leerlingen worden als echte uitvinders uitgedaagd om slimme oplossingen te bedenken voor een ‘probleem’. Ze doorlopen daarbij 6 stappen: probleem vaststellen - probleem verkennen - ontwerp voorstel maken – uitvoeren – testen en evalueren – presenteren. Het zijn vaardigheden als creativiteit, ondernemerschap en kritisch denken zetten de leerlingen bij deze uitdaging volop in.

Leerdoelen

De leerdoelen van Ontdek het zelf sluiten naadloos aan bij het SLO leerplankader Wetenschap & Technologie waarbij het gaat om:

  • het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen
  • het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en probleemoplossend denken
  • het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid

Zes uitdagingen

Basisscholen kunnen de uitdagingen gratis en vrijblijvend downloaden. Er zijn zes uitdagingen beschikbaar (uitgekomen in in september, november, januari, maart, april en juni 2017/2018). Er zijn uitdagingen voor vijf verschillende niveaus (groep 1&2, 3&4, 5&6,7&8 en plusklas:Training

Bij het lesproject is een training ontwikkeld voor leerkrachten. De training is er op gericht leerkrachten te helpen 21e-eeuwse vaardigheden in de les op te nemen, onder meer door de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren en de juiste Wetenschap & Technologie-vragen te stellen aan leerlingen. Elke training zal in overleg met een school (deels)op maat gegeven worden.