Leiderschap en leercultuur in techniekbedrijven

Leiderschap en leercultuur in techniekbedrijven

Uit eerdere publicaties van TechYourFuture (‘Rebellen in de techniek’, ‘Wat jongeren echt willen van werkgevers in de techniek’ en ‘Werken in de nieuwe industriële realiteit) blijkt dat zowel jonge technici als werkgevers het belang onderstrepen van ontwikkeling. De werknemers moeten zich continu verder ontwikkelen om over steeds nieuwe kennis en vaardigheden te beschikken. Zodat ze aan blijven sluiten bij de snelle verandering van de inhoud van werk. Ondanks dat werkgevers aangeven bereid te zijn te investeren ervaren de jonge technici slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. De vraag is dus: Hoe kunnen bedrijven (jonge) technici permanent aanjagen tot ontwikkeling?

In dit onderzoek worden, in de technieksector van Oost Nederland, good practices geïnventariseerd over leren op de werkvloer. Er wordt beschreven hoe met name de (productie) manager en/of voorman de (jonge) technici aanjagen tot ontwikkeling. Door middel van literatuuronderzoek en interviews worden inspirerende succesverhalen, praktische tools en good practices verzameld en uitgewerkt. Er wordt vooral gekeken naar het leren op de werkplek wat informeel van aard is en dicht bij de dagelijkse (werk)praktijk ligt.

Deze good practices zijn voor bedrijven van belang om te leren hoe zij enerzijds de competenties van de medewerkers (verder) ontwikkelen, en anderzijds aantrekkelijker worden voor zittende en toekomstige medewerkers. De uitkomsten van het project zijn ook belangrijk voor het onderwijs. Ze bieden input voor het HRM Leiderschap-lab van de HRD- en HRM-opleidingen van Saxion.

Opbrengsten

  • Artikel in Tijdschrift voor HRM (in de maak)
  • Onderwijseenheid voor lab leiderschap (I)HRM
  • Praktijkuitgave: Leidinggeven aan ontwikkeling? Doen! 

Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie over het onderzoek en, wetenschappelijke- en praktijkpublicaties geplaatst.

Ga naar Kennis uit onderzoek


Looptijd van het project

Oktober 2018 t/m oktober 2019

Partners

  • Lectoraat Smart Industry & Human Capital
  • HRM Leiderschap-Lab Saxion
  • Studenten
  • Bedrijven
Foto: Techniekbeeldbank.nu

Onderzoekers