Ontwikkelen van leeractiviteiten omtrent Energietransitie

Ontwikkelen van leeractiviteiten omtrent Energietransitie

We leven in een maatschappij waar technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en onze aandacht vragen. Het doorzien van techniek en technologie, de mogelijkheden, het gebruik én de ethische kanten ervan zijn voor elke burger van belang. Deze kennis is immers nodig om goed te kunnen blijven meedenken, meepraten en meebeslissen over Maatschappelijk-Technologische Vraagstukken (MTV) in de samenleving van nu en de toekomst. In de aanpak ‘Bèta Burgerschap’ (Guérin, 2018) worden kinderen zich bewust van de rol en impact van technologie in onze samenleving. De aanpak draagt eraan bij dat kinderen uitgroeien tot volwaardige burgers die goed voorbereid zijn om actief te participeren in een technische samenleving.

Het project is met financiële bijdrage van Techniekpact Twente opgezet en is een vervolg op het onderzoeksproject ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’. Het bevatte een doorontwikkeling en verduurzaming van het professionaliseringtraject voor leerkrachten omtrent het thema ‘Energietransitie’.

Doelgroep

Het project richttte zich op de professionalisering van docenten uit het primair onderwijs.

Doelstellingen

Het project had als doel om het professionaliseringtraject van de aanpak ‘Bèta Burgerschap’ door te ontwikkelen, te evalueren en te verduurzamen. 

Aanpak

Het project is in drie fases uitgevoerd. In de voorverkenning is een kader voor het professionaliseringstraject ontwikkeld aan de hand van inzichten en ervaringen uit het project ‘Samen werken aan Bèta burgerschap’. Tijdens de uitvoering is het professionaliseringstraject uitgevoerd en continu bijgesteld aan de hand van evaluaties van de trainer en deelnemers. Daarbij werden ook de ontworpen leeractiviteiten en het praktijkboek als naslagwerk geëvalueerd. In de afronding werd een evaluatie gedaan op het totale project door middel van semi-gestructureerde interviews met alle deelnemers.

Opbrengsten

Het project heeft verschillende opbrengsten opgeleverd, waaronder een geëvalueerd professionaliseringstraject voor leerkrachten. Leerkrachten hebben samen met andere partners leeractiviteiten omtrent het thema Energietransitie ontwikkeld en geëvalueerd. Hierdoor zijn zij in staat gesteld om zelf onderwijs in Wetenschap & Technologie en burgerschap duurzaam te integreren in de eigen school. Het geëvalueerde professionalseringstraject heeft ook gezorgd voor een kader van het traject dat opschaling naar andere scholen mogelijk wordt gemaakt.

Ook heeft het project een geëvalueerd praktijkboek en een impactinterview opgeleverd. Lees hier meer over op de publicatiepagina.

Partners

  • Techniekpact Twente
  • Stichting OPO
  • Stichting Consent
  • Diverse technische bedrijven
  • Hogeschool Saxion (Lectoraat Vernieuwingsonderwijs, Lectoraat Ethiek & Technologie)

Looptijd

2018 t/m 2019

Onderzoekers