Kijkwijzer voor het analyseren van leermateriaal voor W&T-onderwijs

Kijkwijzer voor het analyseren van leermateriaal voor W&T-onderwijs

In 2020 wordt van alle basisscholen verwacht dat zij Wetenschap & Technologie (W&T) geïntegreerd hebben in hun curriculum. Scholen zijn vrij om hier een eigen invulling aan te geven, passend bij de visie en wensen van de school. Zo zijn er scholen die W&T aanbieden aan de hand van een methode voor wereldoriëntatie, maar ook scholen die dit integreren in vakken als taal en rekenen of die hun eigen leermaterialen maken. De kijkwijzer en de analyses uit het TechYourFuture-onderzoek ‘Analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T-onderwijs’ kunnen scholen ondersteunen bij het maken van keuzes in het aanbieden van W&T-onderwijs die passen bij de visie en context van de school.

Kijkwijzer

De visie van de school staat centraal bij de keuzes over de wijze waarop W&T-onderwijs wordt aangeboden. Wat wil de school bereiken met W&T-onderwijs en welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten horen hierbij? Als dit duidelijk is, kan samen met het team worden gekeken welk  W&T aanbod het best aansluit bij de visie en de specifieke wensen en behoeftes van de school. Waar de ene school bijvoorbeeld insteekt op de taalontwikkeling bij hun leerlingen en daar hun W&T-onderwijs aan verbindt, zal een andere school juist een combinatie zoeken met digitale geletterdheid.

Deze kijkwijzer is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en inzichten over effectief W&T onderwijs, waaruit effectieve kenmerken van W&T onderwijs zijn vastgesteld. Daarnaast is er ruimte voor scholen om eigen criteria te formuleren en toe te voegen. De kijkwijzer helpt vervolgens om in kaart te brengen welke kenmerken in welke mate terugkomen in een lesmethode of in eigen lesmateriaal. Op basis hiervan kunnen scholen zelf bepalen welke methode of materialen het beste passen bij de school en/ of op welke onderdelen dit nog versterkt kan worden. Dit door bijvoorbeeld extra materialen te ontwikkelen of aan te schaffen, om zo goed W&T-onderwijs te verzorgen.

Download hier de handleiding van de kijkwijzer

Download hier de kijkwijzer

Publicaties

Effectieve W&T-kenmerken

De effectieve W&T-kenmerken die terugkomen in de kijkwijzer hebben betrekking op verschillende elementen. Hieronder zijn alle kenmerken op een rijtje gezet.  

Zes methodes voor wereldoriëntatie onder de loep

In ruim driekwart van de scholen wordt een methode gebruikt voor het leergebied Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW) om invulling te geven aan W&T onderwijs. In het onderzoek zijn daarom zes veelgebruikte methodes voor wereldoriëntatie geanalyseerd. 
Scholen kunnen de uitkomsten van deze analyses gebruiken om te zien in hoeverre de voor hen meest relevante effectieve W&T-kenmerken terugkomen in deze methodes. De analyses kunnen ook worden gebruikt als voorbeeldmateriaal voor het zelf analyseren van eigen lesmethodes of materialen.

De analyse van het leermateriaal is gebaseerd op een selectie van de beschikbare leermaterialen. Eventuele cursussen en/of trainingen die aanvullend worden aangeboden bij leermaterialen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Voor meer informatie over de wijze waarop de bevindingen tot stand zijn gekomen, verwijzen we naar de verantwoording van de methode-analyse.

Download hier de resultaten van de methode-analyses die tijdens dit project werden uitgevoerd en de methodologische verantwoording van deze uitgevoerde analyses:

Onderzoekers