Kick-off STO Rijssen-Holten

Kick-off STO Rijssen-Holten

9 Mar 2020

De kop is eraf! Als eerste van de Twentse HOERA-regio’s presenteerde de subregio Rijssen-Holten op 6 maart vol trots haar plannen voor het project Sterk Techniek Onderwijs (STO). De regio, die men overigens liever West-Twente noemt, bestaat uit een samenwerking tussen de drie vmbo-scholen: De Waerdenborgh, SG Jacobus Fruytier en CSG Reggesteyn.

In de aula van CSG Reggesteijn in Rijssen sprak Gerard Rutterkamp, kartrekker binnen de regio, de tientallen partners uit het regionale onderwijs en bedrijfsleven toe. In de komende vier jaren zal gewerkt worden aan een viertal doelen waaronder technoloabs in de 3 scholen, een betere aansluiting met het primair onderwijs, docentprofessionalisering en een digitaal platform waarop kennis gedeeld kan worden binnen het brede netwerk.

Na enkele workshoprondes voor de verschillende doelgroepen was er tot slot een feestelijke netwerkborrel.

Meer lezen?

Lees meer over het project Sterk TechniekOnderwijs in de regio op de pagina van regio Twente.