Kick-off Kids4Twente

Kick-off Kids4Twente

11 Sep 2020

Afgelopen week zijn schoolleiders en leraren uit het basisonderwijs bijeengekomen voor de kick-off van Kids4Twente. Deze kick-off was het startsein voor het project, waarbij dit jaar scholen ondersteund worden in het implementeren van W&T-onderwijs binnen hun school. Duurzame schoolontwikkeling staat hierbij centraal!

Kids4Twente is een jaarlijks programma voor alle basisscholen van de schoolbesturen SKOE, VCO en Consent om leerkrachten en schoolleiders te helpen bij het onderwijzen van wetenschap- en technologie (W&T) op hun school. Het project biedt scholen een kans om van elkaar te leren en met elkaar te bouwen aan het onderwijzen van W&T. Daarbij staat de groeivraag van de school centraal. Zoals: ‘Hoe starten wij met W&T-onderwijs in de klas?’, ‘Hoe koppelen wij W&T aan lessen rekenen en taal?’ of: ‘Hoe geven we W&T-onderwijs een vaste plaats op onze school?'

De kick-off werd gepresenteerd door Tim Post en Anika Embrechts. Zij namen de leerkrachten mee in de nieuwe doelstellingen van Kids4Twente dit jaar. Zo wordt er nu  specifiek aandacht besteed aan de professionalisering van de leerkrachten en schoolleiders om te komen tot duurzame schoolontwikkeling.  Gedurende een schooljaar wordt er gewerkt om dit proces in gang te zetten. In het eerste deel, van september tot januari, wordt gestart met het in kaart brengen van de beginsituatie van scholen op het gebied van W&T en hun groeivragen. Hiervoor kunnen scholen via een subsidie vanuit de gemeente gratis gebruik maken van het W&T Kompas, dat is ontwikkeld door TechYourFuture. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van scholen worden er professionaliseringstrajecten aangeboden aan de leerkrachten en schoolleiders. In het tweede deel, van februari tot juni, start de Kids4Twente opdracht voor de leerlingen rondom het thema plastic. Leerkrachten bedenken deze opdracht voor de kinderen zelf, waarbij zij worden ondersteund door Kids4Twente.

Na deze introductie hebben de leerkrachten en schoolleiders in groepen nagedacht over het integreren van W&T-onderwijs binnen het huidige lesaanbod en hebben ze aangegeven welke vorm van ondersteuning ze verwachten nodig te hebben om dit in de praktijk te brengen. Hieruit kwamen veel bruikbare tips en ideeën naar voren, die zullen worden gebruikt om scholen in de komende periode te ondersteunen. 

Inzichten en good-practices worden gedurende het schooljaar in een online kennisbank verzameld en voor iedereen beschikbaar gesteld. Want samen zijn we vindingrijker! Begin juni 2021 wordt het schooljaar samen, met de leerlingen, spetterend afgesloten door elkaars lesproducten en inzichten te etaleren.