Kennis uit onderzoek: Van ‘zorg- en welzijnsprofessionals vs. technologie’ naar ‘zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie’

Kennis uit onderzoek: Van ‘zorg- en welzijnsprofessionals vs. technologie’ naar ‘zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie’

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van zorg en welzijn: dit zijn thema’s waar grote maatschappelijke opgaven liggen. Om dure zorg te voorkomen, wordt ingezet op een kanteling gericht op preventie (KIA Gezondheid en Zorg, 2020). Technologie wordt hierbij genoemd als één van de middelen om deze kanteling te realiseren.

Ondanks de voordelen en grote potentie van technologische innovatie, kleeft aan het gebruik ervan een belangrijk aandachtspunt: de professional moet de samenwerking met de technologie aan willen gaan, aan kunnen gaan en vol kunnen houden. In twee parallelle voorverkenningen (een verkenning in het zorgdomein en een verkenning in het welzijnsdomein) stond daarom de volgende vraagstelling centraal: Hoe blijven de capaciteiten van zorg- en welzijnsprofessionals aansluiten op het werk in de domeinen zorg en welzijn dankzij én ondanks de inzet van technologie in het arbeidsproces?

Onderzoek in het onderwijs

In dit project gingen studenten op verschillende manieren aan de slag in het begeleiden van cliënten op afstand; zowel met Hartzorg op Afstand (gezondheidszorg) als Jouw Omgeving (sociaal werk). Daarbij zijn de competenties onderzocht die studenten nodig hebben, de manier waarop ze invloed kunnen uitoefenen op hun taak en hoe ze naar hun beroep kijken, door het gebruik van deze technologieën. Is hun blik daar bijvoorbeeld door veranderd? Zagen studenten zichzelf dit soort technologieën ook echt gebruiken na hun afstuderen?

Alle opleidingsniveaus kregen aandacht in dit project, van mbo t/m wo. Juist omdat in de praktijk professionals vanuit het mbo, hbo en wo samenwerken, waarbij ze elkaars expertise weten te vinden, kreeg deze samenwerking een belangrijke plek in het project. Dat gold ook voor de koppeling met het werkveld.

Kwaliteit in het werk

Het project hield een breed consortium voor ogen. Niet alleen het onderwijs en zorg- en welzijnspraktijken op de werkvloer verdienden daarin aandacht. HRM-afdelingen van betrokken organisaties werden ook nadrukkelijk ook aangesproken. Een krachtig human capital-beleid is van belang voor het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, zodat de kwaliteit van het werk in zorg en welzijn verbeterd wordt. Er is onderzocht hoe de samenwerking met technologie zodanig moet worden ingericht, dat mensen anders tegen technologie aan gaan kijken; niet als een bedreiging, maar juist als hulpmiddel.

Opbrengsten