Kennis uit onderzoek: RoboWijs

Kennis uit onderzoek: RoboWijs

In het project RoboWijs (gesubsidieerd door het NRO) wordt onderzoek gedaan naar de vraag of, en zo ja, hoe het gebruik van robotica kan bijdragen aan de technische vaardigheden en de sociale vaardigheden, van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Op deze pagina wordt alle kennis uit onderzoek verzameld en aangevuld.

Digitale leeromgeving

Voor scholen die aan de slag willen met de inzet van robotica om sociale vaardigheden te stimuleren bij leerlingen met autisme, is een digitale leeromgeving (in Xerte) ontwikkeld. In deze Xerte, worden kennis en ervaringen gedeeld vanuit het onderzoek en ook up-to-date gehouden.

Ga naar Xerte

Webinar 'Robotica inzetten om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hoe werkt dat bij autisme?' 

Op 9 juni 2020 heeft een webinar plaatsgevonden over het project RoboWijs. In het webinar wordt ingegaan over de rol van robotica bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen bij autisme. Hierbij worden diverse robotica toegelicht en de inzet daarvan in het primair onderwijs. Dit wordt aangevuld met de voorlopige implicaties voor leerlingen met autisme. Gastsprekers zijn Erik Ploeger, docent bij Hogeschool Windesheim, en Hans Petersen, docent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. Een deel van het webinar is hieronder terug te kijken.

Lees ook het interview met Erik Ploeger en Hans Petersen.