Kennis uit onderzoek: Een integrale aanpak voor zij-instroom naar de technische arbeidsmarkt

Kennis uit onderzoek: Een integrale aanpak voor zij-instroom naar de technische arbeidsmarkt

Bij het oplossen van mismatches op de arbeidsmarkt is publiek-private samenwerking essentieel. Om de groeiende tekorten aan technisch opgeleid personeel op te vangen, zijn initiatieven nodig die zich richten op het opleiden van zij-instromers en werkzoekenden.

Aanleiding voor het project 'Een integrale aanpak voor zij-instroom naar de technische arbeidsmarkt' was de vraag vanuit de werkgroep Techniek van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). Zij wilden een succesvolle interventie binnen de maakindustrie in de Noordoostpolder herhalen en opschalen in andere regio’s. Echter, praktische kennis over vorm, randvoorwaarden en succesfactoren waren slecht toegankelijk. Er was behoefte aan een toegankelijk en integraal overzicht, waarmee nieuwe initiatieven kunnen leren van, en voortbouwen op de ervaringen van hun voorgangers. Een overzicht dat zowel het perspectief van ondernemers behartigt, als dat van de gemeente en UWV en het onderwijs.

Vraag aan

Vraag HIER de praktijkpublicatie 'Samenwerken aan zij-instroom in de techniek' aan.

Zie HIER de tabel waarin de waarde van de publiek-private samenwerking zij-instroom in techniek vanuit perspectieven van ondernemers,overheden en onderwijs is weergegeven.